Moltes gràcies per contactar amb l’Escola Montserrat, i visitar la nostra pàgina WEB

 

Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí

Et donem la benvinguda a la nostra Escola, una escola cristiana que té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat, és a dir, l’educació integral. Els cicles formatius és una etapa d’ensenyament post-obligatori que ofereix uns estudis específics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l’alumnat i una bona orientació laboral que permeti a l’alumnat transforma el seu futur i construir el seu present.

Les finalitats dels Cicles Formatius són les següents:

 • Possibilitar que tots l’alumnat puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal i emprenedor.
 • Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.
 • Consolidar l’orientació i la preparació de l’alumnat pel món laboral:
  • FP Dual (remunerat en empreses del sector).
  • FCT en empreses del sector.
  • Estades internacionals del programa Erasmus+.

La metodologia didàctica que posem en pràctica en aquesta etapa està pensada per promoure un aprenentatge actiu i significatiu, tot fomentant:

 • La comprensió dels continguts (els millors professionals del sector al teu servei).
 • La relació entre els diversos coneixements ( #itleaderproject;programa d’excel·lència tecnològica).
 • La seva aplicació pràctica (cicles basats en aprenentatge vivencial i totalment transversals).

de tal manera que es garanteixi la consolidació dels sabers bàsics i fonamentals.

Entre les diverses maneres de treballar a l’aula podem destacar:

 • El treball individual i en grup.
 • La pràctica en tallers, laboratoris, les millors instal·lacions al teu servei.
 • Job Experience formatives per obtenir informació o prendre contacte amb realitats laborals i empresarials fora de l’escola (empreses del sector, fires, industries, actes públics i privats, congressos, intercanvis,…).
 • Diàlegs i debats sobre diversos temes, comentari crític de diferents recursos relacionats amb les àrees de coneixement, etc.
 • Aplicació de les TIC en la metodologia de treball a l’aula: el millor software del mercat, les simulacions operatives i els recursos per escenaris reals laborals,… #itleaderproject.
 • Espai Alumne: xarxa interna que permet intercanviar informació dels diferents mòduls o àrees entre els mateixos alumnes i entre alumnes i professors, i informació general entre l’escola (tutor escola) i l’empresa (tutor empresa).

Així doncs, els dies 3, 9 i 15 de maig a les 18.00h farem unes sessions informatives, on presentarem la proposta de Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior

 • Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)

La competència general d’aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publi-promocionals necessaris. 

 • Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 • Ensenyaments esportius (Futbol)
 • Documentació i administració sanitària (CFPS SAD0)

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

En el següent enllaç podràs apuntar-te a les sessions informatives:

Reserva la teva data

No t’oblidis, amb els cicles de l’Escola Montserrat de Rubí, transforma el teu futur, construeix el teu present.

No hi faltis, t’hi esperem!

Benvinguda als cicles formatius de l'Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí

Carta de benvinguda als cicles formatius

C/ Cervantes, 77 (08191 Rubí, Barcelona)

Tel. 93 588 80 71

E-mail: cicles.formatius@escolamontserrat.cat