Et donem la benvinguda als cicles formatius de l’Escola Montserrat, una etapa d’ensenyament post-obligatori que ofereix uns estudis específics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l’alumnat i una bona orientació laboral que permeti a l’alumnat transformar el seu futur i construir el seu present.

 Finalitats dels Cicles Formatius

 • Possibilitar que tots l’alumnat puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal i emprenedor.
 • Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.
 • Consolidar l’orientació i la preparació de l’alumnat pel món laboral:
  • FP Dual (remunerat en empreses del sector).
  • FCT en empreses del sector.
  • Estades internacionals del programa Erasmus+.

Metodologia didàctica

Pensada per promoure un aprenentatge actiu i significatiu, garantint la consolidació dels sabers bàsics i fonamentals:

 • La comprensió dels continguts (els millors professionals del sector al teu servei).
 • La relació entre els diversos coneixements ( #itleaderproject;programa d’excel·lència tecnològica).
 • La seva aplicació pràctica (cicles basats en aprenentatge vivencial i totalment transversals).

Entre les diverses maneres de treballar a l’aula podem destacar:

 • El treball individual i en grup.
 • La pràctica en tallers, laboratoris, les millors instal·lacions al teu servei.
 • Job Experience formatives per obtenir informació o prendre contacte amb realitats laborals i empresarials fora de l’escola (empreses del sector, fires, industries, actes públics i privats, congressos, intercanvis,…).
 • Diàlegs i debats sobre diversos temes, comentari crític de diferents recursos relacionats amb les àrees de coneixement, etc.
 • Aplicació de les TIC en la metodologia de treball a l’aula: el millor software del mercat, les simulacions operatives i els recursos per escenaris reals laborals,… #itleaderproject.
 • Espai Alumne: xarxa interna que permet intercanviar informació dels diferents mòduls o àrees entre els mateixos alumnes i entre alumnes i professors, i informació general entre l’escola (tutor escola) i l’empresa (tutor empresa).

 

No t’oblidis, amb els cicles de l’Escola Montserrat de Rubí, transforma el teu futur, construeix el teu present.

 

Cicles formatius de grau mitjà i grau superior

Els cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de les famílies professionals

ÀREA SANITAT

SANITAT

ADMINISTRACIÓ I EMPRESES

ADMINISTRACIÓ I EMPRESES

 

SOL·LICITUD INFORMACIÓ

*D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades personals recollides en aquest formulari seran utilitzades exclusivament pel col·legi, que es compromet a mantenir-ne la privacitat.

*De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, los datos personales recogidos en este formulario serán utilizados exclusivamente por el colegio, que se compromete a mantener su privacidad.

autorització pendent de publicació al DOGC