ESCOLA INTERNACIONAL D’HOSTALERIA DEL VALLÈS

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

“EXPERTS EN EL SECTOR GASTRONÒMIC I SALES MANAGEMENT”

La competència general d’aquest títol consisteix a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei.


CUINA I GASTRONOMIA

OBJECTIUS

Aquests estudis capaciten per executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei.

ACCÉS ALS CICLES DE CFGS

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

CONTINUÏTAT

 • A batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Assistent del cap de producte.
 • Cuiner o cuinera.
 • Cambrer o cambrera.
 • Bàrman.
 • Ajudant o ajudanta de cuina.
 • Cap de partida.
 • Empleat o empleada: economat, celler d’un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei d’àpats, etc.

HORARI

1r curs 
De dilluns a divendres de 9.00 a 16.00 h (els dies de pràctiques).
De 9.00 a 14.30 h (els dies de comuns).

DURADA DELS ESTUDIS

Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

ACREDITACIÓ

Tècnic/a en cuina i gastronomia (Reial decret 1396/2007 de 29/10/2007)

EMPRESES COL·LABORADORES

On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball i FP Dual.

Acords i convenis amb empreses del sector, creant una Xarxa Dual Empreses, on destaquem a l’empresa Campos Estela, com a cofundadora.


CONTINGUTS

1r CURS

 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari.
 • Ofertes gastronòmiques.
 • Preelaboració i conservació d’aliments.
 • Tècniques culinàries.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Anglès tècnic.
 • FOL.

2n CURS

 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Productes culinaris.
 • Postres en la restauració.
 • EIE.
 • Coaching empresarial & #Itleaderproject Montserrat.
 • Alemany-Francès tècnic.v
 • Síntesi.
 • Formació centres de treball (pràctiques).


ALTRES

VALUE ADDED

 • Alt grau de continuïtat laboral amb el projecte ESCOLA-EMPRESA
 • Processos de reciclatge i reorientació laboral
 • Potenciar la inserció laboral amb la doble titulació (2×3)
 • Formació d’empleats vinculats al procés educatiu
 • Impartició de certificacions professionals que cobreixin la demanda de les empreses vinculades.
 • Borsa de treball internacional
 • Itineraris formatius transversals i vinculants.
 • Tutories personalitzades

AULA TALLER-CUINA

 • Projecte “Viu Campos Estela” Aprenentatge transversal i vivencial del sector.
 • Digital Leaders, programa específic d’innovació en l’hostaleria
 • Gastronomia portàtil (càterings i serveis)
 • Setmana Gourmet vinculada a centres educatius
 • Experience Campos Estela (rols laborals-pràctiques)

RESTAURANT-ESCOLA

Pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades en diferents espais:

 • Aula de tast.
 • Bar-Restaurant Aula (rols educatius-laborals).
 • Serveis reals.

JOB EXPERIENCE #ITLEADERPROJECT

Capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes transversals que proposa el centre amb l’ús de les tecnologies.

PROJECTE INTERNACIONAL ERASMUS+

Participació en el projecte Erasmus+ (beca amb fons europeus) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.

SEMINARIS, VISITES I CONCURSOS

A fires i congressos del sector gastronòmic. Participació en propostes culinàries i concursos.

EINA DE COMUNICACIÓ

Cicles formatius amb matriu de llengua estrangera (anglès, francès i alemany).

El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40% del total) amb el mètode AICLE, s’aplicarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès). L’aprenentatge d’idiomes estrangers es fomenta amb el programa Erasmus+.

DESCARREGAT FITXA MÀRQUETING I PUBLICITATDescarregat fitxa Escola Internacional d’Hostaleria del Vallès

SOL·LICITUD INFORMACIÓ

*D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades personals recollides en aquest formulari seran utilitzades exclusivament pel col·legi, que es compromet a mantenir-ne la privacitat.

*De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, los datos personales recogidos en este formulario serán utilizados exclusivamente por el colegio, que se compromete a mantener su privacidad.

Campos Estela

L’Escola Mare de Déu de Montserrat per mitjà d’un conveni amb l’empresa Campos Estela, s.l.,
inaugura un nou projecte ambiciós de gastronomia dirigit als joves amants de la cuina d’arreu
del món, amb els millors experts del sector.