FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

FARMÀCIA i PARAFARMÀCIA

“EXPERTS EN SALES MANAGEMENT I LIDERATGE TECNOLÒGIC”

 

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.


FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

OBJECTIUS

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmacèutics fomentant la promoció de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

ACCÉS ALS CICLES DE CFGS

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

CONTINUÏTAT

Altres cicles formatius de grau mitjà.
Batxillerat (Escola La Salut de Sabadell). Plaça reservada.
Cicles Formatius de Grau Superior afins:

 • CFGS Documentació i Administració Sanitària.
 • CFGS Màrqueting i Publicitat.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic/a magatzem de medicaments.
 • Tècnic/a en una farmàcia hospitalària.
 • Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia.

HORARI (matí o tarda)

1r curs 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h
o
De dilluns a divendres de 15.00 a 21.30 h

2n curs 
DUAL
dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
o
dos dies a la setmana de 15.00 a 21.30 h

NO DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
o
tres dies a la setmana de 15.00 a 21.30 h

DURADA DELS ESTUDIS

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.336 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
882 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

ACREDITACIÓ

Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia (Decret 123/2012, de 9 d’octubre).

EMPRESES COL·LABORADORES

On el nostre alumnat pot realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

 

FARMÀCIA i PARAFARMÀCIA


CONTINGUTS

1r CURS

 • Oficina de farmàcia / Pharmacy
 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Disposició i venda de producte / Retail pharmacy practices
 • Operacions bàsiques de laboratori / Basic laboratory techniques
 • Primers auxilis / First aid skills
 • Anatomofisiologia i patologies bàsiques / Basic anatomy, pshysiology and pathology
 • Formació i orientació laboral / Work guidance and training
 • Empresa i iniciativa emprenedora / Entrepreneurship and enterprise
 • Formació en centres de treball / Workplace training

2n CURS

 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Síntesi / Research project
 • Formació en centres de treball / Workplace training
 • Formulació magistral / Pharmacy compounding
 • Tècniques de venda & #Itleaderproject Montserrat / Sales management  & #Itleaderproject Montserrat
 • Anglès tècnic / Technical English
 • Alemany i/o Francès tècnic / Technical French / Technical German

 

ALTRES

LABORATORI

Àmpliament dotat per a l´elaboració de tot tipus de fórmules magistrals i preparats oficinals.

AULA TALLER DE FARMÀCIA

Sales management (tècniques de venda) de productes de farmàcia i parafarmàcia amb mostrador de venda i els programes informàtics específics (gestió de magatzem i dispensació de productes).
Ordinadors personals dotats dels programes per a la gestió de l’oficina de farmàcia IOFWin i Farmatic Windows, així com altres programes útils per a la gestió de l’oficina de farmàcia, com és ara el BotPlus.

PRÀCTIQUES D’APARADORISME

Pràctiques d’aparadorisme de productes de parafarmàcia, amb suport del Departament de Màrqueting i Publicitat per a escenificacions reals.

SIMULACIÓ D’SPD

(Servei Personalitzat de Dosificació) i realització de fórmules magistrals en el laboratori (cremes, càpsules, pólvores…).

SEMINARIS

Amb professionals de l’àmbit de la fitoteràpia, l’homeopatia, la cosmètica,…

VISITES

A Fires de Farmàcia, farmàcia hospitalària, empreses distribuïdores farmacèutiques i a parafarmàcia.

EINA DE COMUNICACIÓ

El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40% del total) amb el mètode AICLE. S’aplicarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès), per tal de potenciar el programa Erasmus+.

PROJECTE INTERNACIONAL ERASMUS+

Participació en el projecte Erasmus+ per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius amb una beca de fons europea.

PROJECTE SETMANA DE LA SALUT

Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre d’altres, destaquem la realització de tallers de productes de fotoprotecció i creació de farmacioles per a nens d’infantil i  primària, visites de comercials de productes parfarmacèutics i el taller de comercialització amb l’alumnat de màrqueting i publicitat.

DEA

Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació.

 

DESCARREGAT FITXA FARMÀCIA i PARAFARMÀCIADescarregat fitxa farmàcia i parafarmàcia

 

SOL·LICITUD INFORMACIÓ

*D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades personals recollides en aquest formulari seran utilitzades exclusivament pel col·legi, que es compromet a mantenir-ne la privacitat.

*De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, los datos personales recogidos en este formulario serán utilizados exclusivamente por el colegio, que se compromete a mantener su privacidad.