CAPS DE DEPARTAMENT

Cap de Departament de Llengües: Montse Vidal
Cap de Departament de Ciències: Lucía Fernández
Cap de Departament d’Orientació: Anna Camats

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

Responsable d’administració: José Noriego
Responsable de secretaria: Àngels Portero

EXTRAESCOLARS

Coordinadors d’activitats extraescolars Esportives: Mireia Alzuria i Dani García

MENJADOR

RESPONSABLE MENJADORS / CUINA: Elvira Fernández (Campos Estela)