CAPS DE DEPARTAMENT

Cap de Departament de Llengües: Lluïsa Asensio
Cap de Departament de Ciències: Lucía Fernández
Cap de Departament d’Orientació: Anna Camats

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

Responsable d’administració: Àngels Portero
Responsable de secretaria: Ana Botta

EXTRAESCOLARS

Coordinadors d’activitats extraescolars Esportives: Mireia Alzuria

MENJADOR

Responsable menjadors / cuina: Elvira Fernández (Campos Estela)