EDUCACIÓ INFANTIL

MESTRES

CURS

Mª Flora Ruiz
Ariadna Aragay

Pàrvuls 3

Mª Josep Sarmiento
Pilar Casanova

Pàrvuls 4

Francesca Costa
Anna Puyals

Pàrvuls 5

LLuïsa Pernas i Josefa Ruiz

Suport a l’aula

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MESTRES

CURS

Mercè Font
Isabel Costa

Primer de Primària

Fernanda Parra
Ana Mª Piñel

Segon de Primària

África González
Víctor M. Guillamón

Tercer de Primària

Silvia Ledesma
Susana Bujalance

Quart de Primària

Maite Garrido
Dolors Ibáñez

Cinquè de Primària

Álvaro Martín
Joaquima Cervilla

Sisè de Primària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

PROFESSORS

CURS

Esther Millán
Anna Rusiñol

Primer d’ESO

Miquel Callén
Víctor Galindo

Segon d’ESO

Mònica Jofresa
Alfons Fíguls

Tercer d’ESO

Lídia Ibáñez
Gemma Barrera

Quart d’ESO

ESPECIALISTES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

LLENGUA ANGLESA: Anna Mª Torcal, Àngels Travesa, María González i Iris Ortega
EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT: Neus Jané i Carles Los Santos
MÚSICA: Eulàlia Pastor
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: Margarida Angosto i Àngels Villanueva
AULA D’ACOLLIDA: Jesús Cano
SEGUIMENT EMOCIAL: Rosa María Escofet
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Conxita Baqueró i Sònia Alonso
DESDOBLAMENTS: Anna Donés
RELIGIÓ: Mn. Santi Cortés

ESPECIALISTES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ARTS PLÀSTIQUES I DIBUIX: Esther Millán
CIÈNCIES SOCIALS: Miquel Callén i Alfons Fíguls
EDUCACIÓ FÍSICA: Mònica Jofresa
CIÈNCIES DE LA NATURALESA: Lucía Fernández, Anna Camats i Sara Pinto
LLENGÜES ESTRANGERES: Mª Lluïsa Asensio, Anna Rusiñol, Montse Vidal i Esther Millán
LLENGUA I LITERATURA: Anna Rusiñol, Montse Vidal, Lídia Ibáñez, Víctor M. Galindo, Miquel Callén i Gemma Barrera
MATEMÀTIQUES: Sara Pinto, Lucía Fernández i Víctor Sánchez
MÚSICA: Lídia Ibáñez
TECNOLOGIA: Lluís A. Laliga i Miquel Àngel Abad
AULA D’ACOLLIDA: Jesús Cano
SEGUIMENT EMOCIAL: Rosa María Escofet

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ADMINISTRACIÓ: José Noriego
SECRETARIA: Àngels Portero
MANTENIMENT / NETEJA: Manuel López, Victoria Hernández, Mª Lluisa Jiménez i Matilde Hernández
MENJADOR / CUINA: Elvira Fernández (Campos Estela)