Project Description

CUINA I GASTRONOMIA

ÀREA HOTELERIA I TURISME

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

HOTELERIA I TURISME

EXPERTS EN EL SECTOR GASTRONÒMIC I SALES MANAGEMENT

La competència general d’aquest títol consisteix a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • Aula taller-cuina
  Projecte “Viu Campos Estela” Aprenentatge transversal i vivencial del sector.
  Digital Leaders, programa específic d’innovació en l’hostaleria.
  Gastronomia portàtil (càterings i serveis).
  Setmana Gourmet vinculada a centres educatius.
  Experience Campos Estela (rols laborals-pràctiques).
 • Seminaris, visites i concursos – A fires i congressos del sector gastronòmic. Participació en propostes culinàries i concursos.
 • Job experience #ITLEADERPROJECT – Capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes transversals que proposa el centre amb l’ús de les tecnologies.
 • Eina de comunicació (AICLE)
  Cicles formatius amb matriu de llengua estrangera (anglès, francès i alemany). El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40%  del total) amb el mètode AICLE, s’aplicarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès). L’aprenentatge d’idiomes estrangers es fomenta amb el programa Erasmus+.
 • Projecte internacional ERASMUS+ – Participació en el projecte Erasmus+ (beca amb fons europeus) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.
 • Restaurant-escola
  Pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades en diferents espais:
  Aula de tast.
  Bar-Restaurant Aula (rols educatius-laborals).
  Serveis reals.

Acreditació

Tècnic/a en cuina i gastronomia (Reial decret 1396/2007 de 29/10/2007).

Empreses col·laboradores

On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball i FP Dual.

Acords i convenis amb empreses del sector, creant una Xarxa Dual Empreses, on destaquem a l’empresa Campos Estela, com a cofundadora.

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, finalització, presentació i servei de tot tipus d’elaboracions culinàries en l’àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei.

Accés als cicles de CFGS

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

 • A batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides professionals

 • Cuiner o cuinera.
 • Cambrer o cambrera.
 • Bàrman.
 • Ajudant o ajudanta de cuina.
 • Cap de partida.
 • Empleat o empleada: economat, celler d’un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei d’àpats, etc.

Value added

 • Alt grau de continuïtat laboral amb el projecte ESCOLA-EMPRESA
 • Processos de reciclatge i reorientació laboral
 • Potenciar la inserció laboral amb la doble titulació (2×3)
 • Formació d’empleats vinculats al procés educatiu
 • Impartició de certificacions professionals que cobreixin la demanda de les empreses vinculades.
 • Borsa de treball internacional
 • Itineraris formatius transversals i vinculants.
 • Tutories personalitzades

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 16.00 h (els dies de pràctiques).

De 9.00 a 14.30 h (els dies de comuns)

Durada dels estudis

Tenen una durada de 2.000 hores (1.584 lectives en un centre educatiu i 416 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

1r CURS

 • Ofertes gastronòmiques
 • Preelaboració i conservació d’aliments
 • Tècniques culinàries
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • Anglès tècnic
 • FOL


2n CURS

 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
 • Productes culinaris
 • Postres en la restauració
 • EIE
 • Coaching empresarial & #Itleaderproject Montserrat
 • Alemany-Francès tècnic
 • Síntesi
 • Formació centres de treball (pràctiques)

DESCARREGAT FITXA CUINA I GASTRONOMIADescarregat fitxa cuina i gastronomia

Demana més informació. Prepara’t per al futur

+100 anys amb experiències i lideratge educatiu.

Nom i Cognoms*
Email*
Telèfon*
Missatge
La meva consulta és referent:
Des de l‘equip directiu i administratiu de l’escola Montserrat li agraïm la confiança que ha dipositat en nosaltres.
Recordi que pot trucar al telèfon 935.888.071 si té alguna consulta urgent o ens pot visitar a les nostres oficines del Carrer Cervantes, 77 de Rubí. (dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h).

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

He llegit i accepto la Política de privacitat