Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar l’escola Mare de Déu de Montserrat ofereix el servei de Bon Matí i acollida, des d’Infantil i Primària que, per raó dels horaris familiars, hagin d’arribar a l’escola abans de l’obertura normal de portes.

Horari
De 7.30 h a 9.00 h

Preu (inclou l’esmorzar)
78,50 € mensuals  ….. 1.30 h
57,70 € mensuals  ….. 1.00 h 
24,00 € mensuals …… 0.30 h
8,60 € dia esporàdic