Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Cicles Formatius

Horari d’atenció de dilluns a divendres de
9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h

CONTACTA AMB L’ESCOLA MONTSERRAT

Nom i Cognoms*
Email*
Telèfon*
Missatge
La meva consulta és referent:
Estaria interessat:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

He llegit i accepto la Política de privacitat