Us recordem que aquest proper divendres 29 de març fins el 9 d’abril de 2019, comença el període de preinscripció escolar per educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Divendres 29 de març comença el període de preinscripció

La documentació que haureu de lliurar al centre és la següent:
  • El formulari de sol·licitud, que podeu imprimir, omplir-la des de casa i portar-la a l’escola per tal d’estalviar temps. Si per alguna raó, us és impossible fer-ho, se us proporcionarà el mateix full al col·legi.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Si per alguna raó, al·legueu el compliment d’un o més criteris de prioritat, recordeu que heu de presentar la documentació acreditativa (podeu presentar-la dins el 10 d’abril).