FORMACIÓ PROFESSIONAL2019-09-09T13:26:25+02:00

Transforma el teu futur i construeix el teu present

Et donem la benvinguda als cicles formatius de l’Escola Montserrat, una etapa d’ensenyament post-obligatori que ofereix uns estudis específics, integradors i flexibles, per tal de garantir la formació integral de l’alumnat i una bona orientació laboral.

Equip Docent

Els docents de l’Escola Montserrat treballen en equip per compartir noves metodologies, experiències i novetats empresarials a l’escola. Així, fan que el nostre alumnat estigui preparat per la professió que els espera.

FP Dual

Alternancia del temps de formació a l’escola amb activitats formatives i productives a l’empresa. Aquest mecanisme ens permet formar treballadors qualificats i adaptats a les necessitats del mercat laboral.

Emprenedoria

Alumnat polivalent, multilingüe, creatiu i emprenedor que et permetrà encarar els àmbits competencials del món laboral. Converteix-te en alumnat #itleaderproject i t’obriràs les portes a la inserció laboral.

Borsa de treball

El tutor acompanya els estudiants tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral. El Departament Xarxa Escola-Empresa gestiona un servei amb ofertes de feina anuals i el suport d’importants empreses col·laboradores.

Estudiar Cicles Formatius a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

Es tracta d’una proposta educativa de qualitat, sense massificació, amb un entorn favorable i positiu, que no rebutja sinó que integra i busca l’excel·lència individual de cadascun dels nostres alumnes.

Finalitats

 • Possibilitar que tots l’alumnat puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal i emprenedor.

 • Ajudar a adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors.
 • Consolidar l’orientació i la preparació de l’alumnat pel món laboral:

  • FP Dual (remunerat en empreses del sector).
  • FCT en empreses del sector.
  • Estades internacionals del programa Erasmus+.

Value Added

 • Seminaris i Visites.
 • Eina de Comunicació (Aicle).
 • Aules: Tècnica-Dea, Taller de Farmàcia, Taller-Cuina – Restaurant-Escola.
 • Projecte Setmana de la Salut.
 • Laboratori.
 • Simulació d’SPD.
 • Pràctiques d’aparadorisme.

Metodologia

 • Pensada per promoure un aprenentatge actiu i significatiu, garantint la consolidació dels sabers bàsics i fonamentals:

  • La comprensió dels continguts (els millors professionals del sector al teu servei).
  • La relació entre els diversos coneixements (#itleaderproject; programa d’excel·lència tecnològica).
  • La seva aplicació pràctica (cicles basats en aprenentatge vivencial i totalment transversals).
 • Entre les diverses maneres de treballar a l’aula podem destacar:

  • El treball individual i en grup.
  • La pràctica en tallers, laboratoris, les millors instal·lacions al teu servei.
  • Job Experience formatives per obtenir informació o prendre contacte amb realitats laborals i empresarials fora de l’escola (empreses del sector, fires, industries, actes públics i privats, congressos, intercanvis,…).
  • Diàlegs i debats sobre diversos temes, comentari crític de diferents recursos relacionats amb les àrees de coneixement, etc.
  • Aplicació de les TIC en la metodologia de treball a l’aula: el millor software del mercat, les simulacions operatives i els recursos per escenaris reals laborals,… #itleaderproject.
  • Espai Alumne: xarxa interna que permet intercanviar informació dels diferents mòduls o àrees entre els mateixos alumnes i entre alumnes i professors, i informació general entre l’escola (tutor escola) i l’empresa (tutor empresa).

Projecte educatiu “Xarxa Escola-Empresa 3.0”

La xarxa Escola-Empresa 3.0 creix cada dia més i amb l’adhesió del Grupo CMI, el departament de salut de l’escola assoleix més potencial per desenvolupar projectes escolars i pedagògics que beneficiïn a les nostres famílies i al nostre alumnat.

L’escola Mare de Déu de Montserrat recupera l’essència dels anys 60 i activar programes acadèmics d’un alt grau d’inserció laboral dirigits als rubinencs i rubinenques, sent fidel al seu projecte educatiu “INNOVADOR I OBERT A LA CIUTAT

Coneix el cas d’èxit d’una de les nostres alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de Documentació i administració Sanitària (SAD0), del qual es podran beneficiar dins el programa d’FP DUAL tot l’alumnat que l’any vinent comença el 1r curs del CFGS, Noa Prada.

Un aprenentatge centrat en el desenvolupament global de l’alumnat i el seu creixement personal i laboral

Els nostres Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior corresponen a les següents àrees:

No t’oblidis, amb els cicles de l’Escola Montserrat de Rubí, transforma el teu futur, construeix el teu present.

Folder informatiu

Nova FP Integral del Valles

Actualitat Escola Montserrat

Demana més informació. Prepara’t per al futur

+100 anys amb experiències i lideratge educatiu.

Nom i Cognoms*
Email*
Telèfon*
Missatge
La meva consulta és referent:
Des de l‘equip directiu i administratiu de l’escola Montserrat li agraïm la confiança que ha dipositat en nosaltres.
Recordi que pot trucar al telèfon 935.888.071 si té alguna consulta urgent o ens pot visitar a les nostres oficines del Carrer Cervantes, 77 de Rubí. (dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h).

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

He llegit i accepto la Política de privacitat

Dades de Contacte

C/ Cervantes, 77, 08191 Rubí, Bcn
Telèfon: 935 888 071
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
http://www.escolamontserrat.cat