INFANTIL2019-08-20T21:36:01+02:00

DE 3 A 6 ANYS

Junts fem els teus primers passos cap al futur

Un aprenentatge centrat en el desenvolupament global de l’alumnat i el seu creixement personal i emocional.

Fer l’etapa d’educació Infantil a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

L’etapa agrupa els alumnes de 3 a 6 anys i consta de tres cursos P-3, P-4 i P-5.

L’etapa d’educació infantil és caracteritza per ser un procés d’aprenentatge i socialització on es desperta la imaginació i creativitat dels nens. També es treballa per respondre a les necessitats que tenen d’explorar i descobrir. Tot això tenint en compte la diversitat i atenent els diferents ritmes maduratius.

La finalitat d’Educació Infantil és contribuir al desenvolupament global de les nenes i els nens basant-nos en l’assoliment dels 10 indicadors cognitius graduals (GCI).

Horari d’Educació Infantil: 9:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 17.00 hores.

  • GCI 1: Identificar-se com a persona amb seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, assolint sempre confiança en un mateix.

  • GCI 2: Créixer d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

  • GCI 3: Adquirir habilitats socials per facilitar les relacions entre els nens i nenes.

  • GCI 4: Afavorir l’aprenentatge entre iguals tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

  • GCI 5: Observar i experimentar en l’entorn més proper amb curiositat i interès.

  • GCI 6: Aprendre a expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

  • GCI 7: Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.

  • GCI 8: Iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

  • GCI 9: Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

  • GCI 10: Adquirir valors que els ajudin a viure en societat i a conèixer el món que ens envolta.

Projectes i activitats

Sortides i convivencies

Actualitat Escola Montserrat

Junts fem els teus primers passos cap al futur

Folder informatiu

Un nou model educatiu

T’agradaria matricular el teu fill o filla a Educació Infantil?

Contacta amb l’Escola Mare de Déu de Montserrat i sol·licita una cita.
Junts fem els teus primers passos cap al futur.

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

Dades de Contacte

C/ Cervantes, 77, 08191 Rubí, Bcn
Telèfon: 935 888 071
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
http://www.escolamontserrat.cat