La secretaria de l’escola Mare de Déu de Montserrat ofereix a les famílies i alumnes els següents serveis:

  • Informació sobre l’oferta d’estudis oficials de l’escola: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.
  • Realització de les gestions de preinscripció i matriculació dels estudis oferts.
  • Realització de les tasques d’informació i gestió de totes les activitats que s’ofereixen al centre.
  • Atenció personalitzada i ajuda a les famílies en tots els tràmits que vulguin realitzar referent a l’escolaritat dels seus fills.

Horari d’atenció de dilluns a divendres:

Al llarg del curs:
Matí: de 8.00 h a 14.00 h
Tarda: de 15.00 h a 18.00 h

La primera quinzena de juliol i setembre:
Matí: de 8.00 h a 14.00 h
Tarda: tancada

Més d’agost estarà tancada

Atenció telefònica: 935888071
Correu electrònic: escolamontserrat@escolamontserrat.cat

Nom i Cognoms*
Email*
Telèfon*
Missatge
La meva consulta és referent:
Estaria interessat:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

He llegit i accepto la Política de privacitat